Ejendomsservice og vicevært-opgaver

Overordnet set dækker begrebet ejendomsservice over mangeartede serviceopgaver, som har reference til boligen og hertil knyttede udearealer.
Under begrebet ejendomsservice skal også nævnes vicevært-opgaver.

Ejendomsservice og eksempler herunder

  • Oprydning og bortskaffelse af forbrugsaffald fra bolig og udearealer
  • Ejendomsservice omfatter også bortskaffelse af have- og bygningsaffald
  • Tilsyn / eftersyn ved virksomheder og boliger omfattende inde- som udearealer
  • Ejendomsservice kan også være tilsyn ved virksomheder og boliger under ferie og bortrejse
  • Renholdelse af adgangsveje til og fra virksomheden eller boligen
  • Ejendomsservice omfatter også trappevask i tilknytning til erhvervsvirksomheder og etageboliger
  • Vikar-funktion omfattende rengøring mv. under fx sygdom og ferie mv.

 

Private dødsboer og oprydning 

I forbindelse med oprydning tager Comfort Service sig også af dødsboer. Vi løser enhver opgave med oprydning og rydning, når det drejer sig om private dødsboer.